Срещи на класа

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Според У. Гласер, ако учениците се включат активно в ученето и развиват връзки с училището на тях трябва да им е позволено да споделят отговорността в управлението на класа. За да се даде възможност на ученици и учители да дискутират взаимните си проблеми и техните решения, той препоръчва провеждането на срещи на класа.

Тези срещи могат да бъдат 3 вида:

  1. срещи с отворен край – за дискутиране на различни въпроси
  2. диагностични – учителят оценява знанията на учениците преди да се започне нов раздел
  3. за решаване на проблеми – правила на класа, домашни проблеми, скорошни инциденти в клас

При срещите за решаване на проблеми учениците с помощта на учителя се опитват да разрешат индивидуални или групови проблеми, които са важни за всички в класа. Тези срещи се провеждат редовно – 1 път седмично. Целта им е учениците да се сблъскат с ценностите и мненията на другите като практикуват мислене и мозъчна атака в група. Използват се също груповия натиск и подкрепа на връстниците.

Стъпки на провеждане:

  1. Сяда се в кръг
  2. Определя се време на срещата (10-20 мин. за начален етап) и (30-45 мин. за големите)
  3. Приемат се правила
  • учтив тон и подходящ език
  • не се позволява търсене на грешки, обвинения и критицизъм
  • учителят не е оценъчен и осъждащ тъй като така ще задуши комуникацията и интеракцията в групата
  • окуражават се конструктивните предизвикателства по един уважителен начин

В началото е трудно да се ръководи срещата и да се предотвратят негативните коментари. С времето и практиката срещите стават по-продуктивни и учениците започват да търсят социално приемливи решения на проблема.

Решенията на проблема не обвиняват и не наказват никого. Учениците търсят разрешаване на проблема, а не виновни.