twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
27 May

1) Допълнителната лятна работа с: учениците от първи клас ще се проведе от 27.05 до 6.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч. Ръководител: Донка Денизова учениците от втори, трети и четвърти клас от 2.06 до 13.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч. Ръководител: Донка Денизова 2) Лятната занималня за бъдещи първокласници ще се проведе от 2.06 до 27.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч. Ръководител:... 

9 May

Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници ще се проведе на 16 юн 2014 г. от 18:00 часа в актовата зала на СОУ “П. Кр. Яворов”. Присъствието е наложително.