twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
27 May

1) Допълнителната лятна работа с:

  • учениците от първи клас ще се проведе от 27.05 до 6.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч.

Ръководител: Донка Денизова

  • учениците от втори, трети и четвърти клас от 2.06 до 13.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч.

Ръководител: Донка Денизова

2) Лятната занималня за бъдещи първокласници ще се проведе от 2.06 до 27.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч.

Ръководител: Стела Митова, Рени Проданова

 

3) Дейностите по интереси в клуб “Работете ръчички” за ученици от първи до четвърти клас ще се проведат от 2.06 до 27.06.2014 г. от 8:30 до 12:00 ч.в стая номер 27 (Игротека)

Ръководител: Надка Йотовска

 

 

 

 

 

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.