twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
28 Aug

Списък на учениците от първи „а“ клас

през учебната 2014/2015 година

 1. Божидара Иванова Тошева
 2. Борис Даниелов Паков
 3. Валери Светославов Йорданов
 4. Виктория Данаилова Нейкова
 5. Димитър Цветанов Цветанов
 6. Ема Тодорова Гатева
 7. Жамиля БехтХалед Шаргуб
 8. Здравко Петров Здравков
 9. Ивайло Иванов Николов
 10. Иван Иванов Георгиев
 11. Иван Стоянов Койчев
 12. Йорданка Христова Маринова
 13. Калин Танев Ботев
 14. Кристиян Иванов Илиев
 15. Лора Костадинова Кардашимова
 16. Мария Георгиева Аврейска
 17. Мелиса Халимова Ахмедова
 18. Ния Христианова Стайкова
 19. Преслава Огнянова Петрова
 20. Стилян Василев Брайков
 21. Явор Тодоров Геров

 

Списък на учениците от първи „б“ клас

през учебната 2014/2015 година

 1. Александър Спасов Петков
 2. Ана Мария Стефанова Яакърова
 3. Ангел Тодоров Кръстев
 4. Богомил Христов Танов
 5. Виктория Игнатова Черкезова
 6. Габриела Бориславова Джаферова
 7. Георги Атанасов Запрянов
 8. Георги Рангелов Асенов
 9. Гергана Христова Нейкова
 10. Димитър Димитров Николов
 11. Ивайла Радостинова Николова
 12. Иван Йорданов Стойчев
 13. Иванина Пенева Маринова
 14. Йоана Иванова Минкова
 15. Йордан Михайлов Копринков
 16. Кристиана Станиславова Бонева
 17. Лазарина Нелева Борукова
 18. Мартин Димов Димов
 19. Сейхан Сунай Амедов
 20. Стефани Василева Станчева
 21. Татяна Стоянова Янкова
 22. Марио Пенев Пенев

Списък на учениците от първи „в“ клас

през учебната 2014/2015 година

 1. Васил Герганов Михайлов
 2. Вероника Ивайлова Мирчева
 3. Виктория Миленова Батинкова
 4. Георги Игнатов Москов
 5. Денислав Диамантов Добрев
 6. Димитър Иванов Бонев
 7. Ева Бисерова Георгиева
 8. Емил Ахмед Лабаш
 9. Здравко Мирославов Учиков
 10. Ивайла Георгиева Рупкова
 11. Калина Банкова Милушева
 12. Кристиян Калоянов Николов
 13. Кристина Стоилова Стойнова
 14. Кристина Александрова Камбурова
 15. Кръстин Тодоров Кръстев
 16. Мирослав Ангелов Димитров
 17. Никол Цанкова Чиплакова
 18. Петра Динкова Татарлиева
 19. Петър Пламенов Шаранков
 20. Таня Генкова Коева
 21. Християн Антонов Самалиев
 22. Виктор Димитров Гюлмезов

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.