twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 Jun

Списък на класираните ученици в първи клас

за учебната 2016/2017 година

ТРИТЕ ИМЕНА

1 АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ТРЕНЧЕВ
2 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДЕРЛИЙСКА
3 АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ОРАКОВ
4 АНАСТАСИЯ КРАСИМИРОВА МАНЕВСКА
5 АНГЕЛ МИТКОВ ПЕТРОВ
6 АНДРИАН ДИЛЯНОВ НИКОЛОВ
7 БОЖИДАРА ЙОРДАНОВА ЗАШЕВА
8 БОНЧО ЯНКОВ ДИМИТРОВ
9 ВАЛЕНТИН ТАНЕВ КУРТЕВ
10. ВАЛЕРИ ДЕЛЯНОВ ДЕЛЧЕВ
11. ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
12. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ
13. ВАСИЛ СТАНКОВ КАРАКАШЕВ
14. ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТУРКОВА
15. ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
16. ВИКТОР СТОЯНОВ ГАРОВ
17. ГАБРИЕЛА ОГНЯНОВА НЕСТОРОВА
18. ГАБРИЕЛА РАДОСТИНОВА РАДКОВА
19. ГАЛИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
20. ГЕОРГИ ЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
21. ГЕОРГИ ИВАНОВ БАБАЧЕВ
22. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕКЕРСКИ
23. ДАНАЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
24. ДАНИЕЛ АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
25. ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ
26. ДАНИЕЛ ДАНИЕЛОВ ПАКОВ
27. ДАРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
28. ДЕНИСЛАВ БОЙКОВ ЧОЛАКОВ
29. ДЕНИСЛАВ ПАВЛИНОВ БОРИССПАСОВ
30. ДИМАС ГЕОРГИЕВ МУРАТОВ
31. ДИМИТЪР ТРИФОНОВ РУСЕВ
32. ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
33. ЙОАН БОЙКОВ ЙОРДАНОВ
34. КАЛИН МАРИНОВ ТЕОДОСИЕВ
35. КАЛОЯН ЧАВДАРОВ ТИТОВ
36. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА КИРОВА
37. КРИСТИНА КРУМОВА ДЕЛИНОВА
38. КРИСТИЯН БОЯНОВ ПАТЕВ
39. КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ
40. КРИСТИЯН ЙОВОВ ЙОВОВ
41. КРИСТИЯН ПЕТРОВ ВАНЧЕВ
42. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
43. МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА
44. МАРИЯ КРАСИМИРОВА БЕРБЕРОВА
45. МАРТИН КАЛОЯНОВ ПЕНЕВ
46. МАРТИН МЕТОДИЕВ МИТОВ
47. МАРТИНА ИВОВА КАСЪРОВА
48. МЕГЛЕНА ДИЛЯНОВА АВРАМОВА
49. МИРОСЛАВ КАЛИНОВ УЗУНОВ
50. МИРОСЛАВ НЕНОВ БАНЕНСКИ
51. МИХАИЛ КАМЕНОВ АНГЕЛОВ
52. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВАЧКОВ
53. НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
54. ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАПЕНЧЕВА
55. ПРЕСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
56. РАИС ИВАЙЛОВА ИВАНОВ
57. РЕНИ ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА
58. РУМЕН КАДИР ЧЕЛИК
59. СВЕТОЗАРА СЕРГЕЕВА СТОЯНОВА
60. СВЕТОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПЪДЖЕВ
61. СИМЕОН РАДОСЛАВОВ МАВРОВ
62. СОТИР ЗИАД САБЕР
63. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ
64. СТЕФАН ГАНЧЕВ СЕМКОВ
65. СТЕФАН КРАСИМИРОВ ДИМОВ
66. СТИЛИЯН МИТКОВ ТОТЕВ
67. ТЕДИ МАРКОВА ПОПОВА
68. ХРИСТО АНТОНОВ ГИТОВ
69. ХРИСТО ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ
70. ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
71. ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА
72. ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА
73. ЮСУФ МЕМЕТ МЕХМЕД
74. ЯНА ХРИСТОВА АКАБАЛИЕВА

РЕЗЕРВИ

ТРИТЕ ИМЕНА

1 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
2 БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ВЛАДЕВА
3 ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ
4 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КИРКОВА
5 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
6 ИВЕТ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
7 ИЛИАН ДИМИТРОВ КУЗЕВ
8 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ХЪНТОВ
9 КАЛИН НИКОЛАЕВ ДИНОВ

10.

КАМЕЛИЯ КИНОВА ПРОДАНОВА

11.

КРИСТИАН БИСЕРОВ ПЕЕВ

12.

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

13.

ЛУКА АНДОНОВ АНДОНОВ

14.

МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ДОБРЕВА

15.

НИНА ТОДОРОВА БЕКРИЕВА

16.

РАДИНА ХРИСТИНОВА БЕЛКОВА

17.

СИМЕОН РАНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ

18.

ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ГАЙДАРОВ

19.

ТЕОДОР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

20.

АНДОН КРАСИМИРОВ ДОНЧЕВ

21.

АТАНАСКА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА

22.

ИЛИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

23.

ЛИЛАНА ГЕОРГИЕВА КАШЕВА

24.

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДАКОВ

25.

ПЕТРАНА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

26.

РАДОСТИН РАДКОВ МИТОВ

27.

ТОДОР ХРИСТОВ ПАЛЕШНИКОВ

28.

29.

СЕБАСТИЯН ДЕ ПОЛ АЛБЕРТ

Юлиан Борисов Тилев

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.