twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 Jan

Във връзка с приема в първи клас има информация на сайта на общината ( plovdiv.bg) в раздел “Образование” – в менюто “Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година”, както и препратка към наредбата с всички приложения.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.