twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
2 Jan

Младите яворовци се превъплъщават в образите на героите от изучаваните литературни произведения и ги пресъздават на сцената.

 

 

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.