twitter

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
9 May

Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници ще се проведе на 16 юн 2014 г. от 18:00 часа в актовата зала на СОУ “П. Кр. Яворов”.

Присъствието е наложително.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.